Chi phí cho Google Apps for Business là bao nhiêu ?

Tháng 1 23, 2018


Khách hàng Google Apps for Business thanh toán phí hàng tháng cho từng người dùng, theo một trong hai gói. Tất cả người dùng trên một tài khoản phải cùng một gói.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên