Điều gì xảy ra nếu tôi mất Khóa bảo mật của mình?

Tháng 1 23, 2018


Nếu mất Khóa bảo mật thì bạn vẫn có thể đăng nhập vào Tài khoản Google của mình bằng cách sử dụng mã xác minh. Sau khi có quyền truy cập vào tài khoản của mình, bạn phải xóa Khóa bảo mật đã mất, sau đó có thể thêm một Khóa bảo mật mới cho tài khoản của mình.

Để cẩn trọng hơn, chúng tôi khuyên bạn nên in một tập hợp mã dự phòng khi bật Xác minh 2 bước. Với cách này, nếu bạn mất Khóa bảo mật và không thể truy cập mã xác minh, bạn vẫn có thể truy cập vào tài khoản của mình.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên