Google Apps có cho phép tôi quản lý thiết bị di động không?

Tháng 1 23, 2018


Quản lý các thiết bị di động của tổ chức bạn—mà không cần máy chủ quản lý thiết bị tại chỗ—bằng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google. Bạn có thể thực thi các chính sách trên thiết bị di động của người dùng và thực hiện các hành động như xóa điện thoại hoặc máy tính bảng từ xa.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên