Làm cách nào để Khóa bảo mật của tôi hoạt động với Linux?

Tháng 1 23, 2018


Nếu đang sử dụng Linux, bạn cần cho phép tài khoản Linux của mình truy cập Khóa bảo mật bằng cách thêm quy tắc udev cho thiết bị. Vui lòng tham khảo trang trợ giúp của nhà cung cấp Khóa bảo mật để biết chi tiết.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên