Làm cách nào để kiểm tra trạng thái của yêu cầu của tôi?

Tháng 1 23, 2018


Bạn có thể vào www.google.com/accounts và đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu tài khoản của bạn chưa được mở khóa, bạn sẽ được đưa trở lại trang quá trình sửa ngày sinh.Trang này cũng sẽ cung cấp cho bạn trạng thái hiện tại của các yêu cầu trước đó, nếu có.

Lưu ý: Nếu bạn chọn xác nhận tuổi của mình qua thẻ tín dụng, bạn có thể vào www.google.com/accounts sau 15 phút kể từ khi bạn thực hiện nỗ lực sửa để xem liệu nội dung gửi của bạn đã được xử lý hay chưa.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên