Làm cách nào tôi có thể xóa Khóa bảo mật khỏi tài khoản của mình?

Tháng 1 23, 2018


Nếu mất hoặc chỉ không muốn sử dụng Khóa bảo mật nữa thì bạn có thể xóa Khóa bảo mật bằng cách chuyển tới "phần Đăng nhập và bảo mật" trong Tài khoản của tôi và nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh Khóa bảo mật thích hợp.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên