Nếu tôi mất Khóa bảo mật của mình thì tài khoản của tôi có được an toàn không?

Tháng 1 23, 2018


Khóa bảo mật không lưu các tài khoản của bạn. Người nào đó tìm thấy Khóa bảo mật cũng không thể truy vấn để biết các tài khoản của Khóa bảo mật vì thông tin này không được lưu trữ. Tất cả những gì Khóa bảo mật có thể làm là trả lời xác thực từ một tài khoản trước đây đã đăng ký Khóa bảo mật đó. Khóa bảo mật đã mất sẽ chỉ hữu ích cho người tìm thấy nếu người đó còn biết cả tên người dùng và mật khẩu của tài khoản Google đã đăng ký Khóa bảo mật. Điều này giống như việc mất chìa khóa nhà trên đường -- chiếc chìa khóa này chỉ hữu ích cho người tìm thấy nếu người này bằng cách nào đó có thể đoán được chiếc chìa khóa là của ngôi nhà nào.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên