Tại sao tôi phải trả tiền cho Google Apps for Business khi Google cung cấp các sản phẩm tương tự miễn phí ?

Tháng 1 23, 2018


Với Google Apps for Business, bạn sẽ nhận được một số dịch vụ bổ sung cấp doanh nghiệp không có trong sản phẩm tiêu dùng miễn phí, bao gồm: email chuyên nghiệp tại miền của bạn, bộ nhớ bổ sung trên Gmail và Drive, hỗ trợ qua điện thoại và email 24/7, thời gian hoạt động được đảm bảo 99,9%, khả năng tương thích với Microsoft Outlook, các tính năng bảo mật nâng cao và quản trị đầy đủ tất cả các tài khoản người dùng.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên