Tôi có thể thử nghiệm các tính năng và sản phẩm mới trước khi phát hành cho người dùng của tôi không?

Tháng 1 23, 2018


Bạn và người dùng của bạn tự động nhận được các tính năng và bản cập nhật mới mà không cần cài đặt hoặc cập nhật bất kỳ phần mềm nào. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng theo dõi các bản phát hành sắp tới thông qua lịch phát hành hoặc blog của chúng tôi. Nếu bạn muốn thử nghiệm các tính năng và sản phẩm mới trước khi cung cấp cho người dùng của bạn, hãy chọn bản phát hành theo lịch trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của bạn. Nếu bạn muốn các tính năng và sản phẩm mới sẵn có ngay khi Google tung ra cho người dùng, hãy chọn bản phát hành nhanh.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên