Tôi sẽ trải qua thời gian email ngừng hoạt động trong quá trình chuyển đổi chứ ?

Tháng 1 23, 2018


Để thiết lập email với Google Apps, bạn cần hướng luồng thư trong miền của mình tới tài khoản Google Apps. Bạn làm việc này bằng cách trỏ bản ghi Mail Exchange (MX) trong miền của bạn tới Google. Các thay đổi bản ghi MX có thể mất tới 72 giờ để có hiệu lực, nhưng thường diễn ra nhanh hơn nhiều. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện chuyển đổi vào buổi tối hoặc cuối tuần khi bạn nhận được ít email hơn.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên