Khách hàng Education có thể nhận được các SKU miễn phí không?

Tháng 1 23, 2018


Không, lúc ra mắt, khách hàng Education mới sẽ được yêu cầu trả phí license cho GAU.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên