Có cách nào ngăn chặn việc xóa một người dùng nếu họ có dữ liệu Google Apps Vault hoặc nếu giữ hợp pháp không?

Tháng 1 23, 2018


Không. Điều này nên được đưa vào tài khoản khi loại bỏ các tài khoản từ tài khoản Google Apps.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên