Google Apps Vault hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Tháng 1 23, 2018


Vault hỗ trợ các ngôn ngữ mà Gmail hỗ trợ, tuy nhiên đối với giao diện Vault hiện tại, chỉ hỗ trợ bằng tiếng Anh,Mỹ.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên