Khi nào tôi có thể mong đợi một quy tắc duy trì được bắt đầu?

Tháng 1 23, 2018


Quy tắc duy trì thực hiện trên cơ sở người dùng cá nhân. Trước đó thiết lập quy tắc này sẽ chạy cho đến khi hoàn thành trước khi quy định mới được chỉnh sửa có hiệu lực. Một khi các quy định trước đây hoàn tất, có thể mất đến 24 giờ để các quy định mới được thực thi.Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên