Làm thế nào để áp dụng lưu trữ cho tin nhắn với Google Vautl?

Tháng 1 23, 2018


Vault cho phép một lưu giữ mặc định được áp dụng cho tất cả các tin nhắn, hoặc có thể được xác định bởi các quy tắc với điều kiện tìm kiếm. Nếu một lưu giữ mặc định là quy định, một thông báo sẽ tồn tại với thời gian chính xác, trừ khi được thông báo là trong phạm vi của quy tắc giữ khác. Nếu một thông báo phù hợp trên nhiều quy tắc, nguyên tắc với thời gian dài nhất được áp dụng. Xem bài viết Trung tâm trợ giúp này để biết thêm thông tin về ưu tiên và thiết lập quy định duy trì.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên