Quản trị viên có thể cho phép các cuộc trò chuyện được lưu lại trên bản ghi để nó được ghi lại với Google Apps Vault không?

Tháng 1 23, 2018


Không. Quản trị viên chỉ có khả năng cho phép cuộc trò chuyện được ghi lại. Để biết thêm thông tin vui lòng xem lại liên kết learn more về chủ đề này.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên