Thời gian duy trì trong Google Apps Vault là tĩnh hat có thể kéo dài hoặc rút ngắn không?

Tháng 1 23, 2018


Thời gian lưu giữ có thể được thay đổi bằng cách điều chỉnh thời gian của quy tắc duy trì. Nếu một thông báo chịu nhiều quy định với thời gian lưu giữ khác nhau, thông điệp sẽ được giữ lại dựa trên nguyên tắc với thời gian dài nhất.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên