Gọi số điện thoại Hoa Kỳ hoặc Canada miễn phí từ Hangouts Meets

Tháng 4 16, 2018


Meet giúp cho làm việc nhóm luôn kết nối cuộc gọi video khá dễ dàng. Đôi khi, người dùng muốn thêm người tham gia cuộc họp mà không cần gửi liên kết, chẳng hạn như khi người dùng muốn kết nối những người đã được gọi vào các cầu hội nghị hoặc thành viên của nhóm không thể tham gia cuộc họp. Đó là lý do tại sao bây giờ người dùng có thể gọi số điện thoại của Hoa Kỳ hoặc Canada trực tiếp từ cuộc họp.

Với lần cải tiến này, người dùng G Suite trong cùng một tên miền với người tổ chức sự kiện và những người đang truy cập Meet qua trình duyệt web, có thể thêm người nào đó qua điện thoại bằng cách thêm từ số điện thoại.

Để cung cấp cho người dùng quyền truy cập tính năng này, quản trị viên G Suite trước tiên sẽ cần bật Google Voice trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Xin lưu ý, tính năng này hiện chỉ được hỗ trợ từ các quốc gia cụ thể. Vui lòng tham khảo danh sách các quốc gia hiện đang sử dụng tính năng này.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai dần (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên