Thêm tối đa 500.000 thành viên vào Spaces trong Google Chat

Tháng 6 29, 2024


Tính năng mới:

Ngay sau khi giới thiệu thông báo trong Google Chat vào năm ngoái, Google đã tăng số lượng người dùng có thể thêm vào Spaces từ 8.000 lên 50.000. Để mang đến sự linh hoạt và toàn diện hơn cho các tổ chức lớn hơn, bắt đầu từ hôm nay, các Space hiện có thể có tới 500.000 thành viên.

spaces can now have up to 500,000 members.

Nếu đang thêm một Google Group làm thành viên để thiết lập Spaces có quy mô lớn thì bảng bên dưới sẽ cho biết khoảng thời gian thông thường để tạo được space.

Estimated time to populate the space

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Giờ đây, các công ty có thể tạo Space rộng khắp để thông báo tin tức và thông tin cập nhật cho nhân viên, giúp đảm bảo khả năng tiếp cận và đo lường rộng rãi hơn trong thông tin liên lạc.

Thông tin chi tiết:

Google đã giới thiệu các tính năng nhằm nâng cao khả năng quản lý thành viên. Tính năng này hiện đặc biệt quan trọng với Space có quy mô lớn hơn trong Google Chat. Một số ví dụ bao gồm:

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/6/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên