Xem Google Calendar trên Android

Tháng 11 26, 2018


Xem Google Calendar chỉ trong nháy mắt, rất đơn giản, chỉ cần thêm widget Google Calendar vào màn hình chính trên điện thoại Android. Người dùng có thể tùy chọn xem lịch biểu hoặc lịch tháng.

Cách thêm lịch biểu:


Cách thêm lịch tháng:

Nguồn: LVtech