Đặt lịch tắt quyền truy cập tập tin

Tháng 6 25, 2019


Mỗi một hợp đồng hay từng dự án đều có thời hạn bắt đầu và kết thúc cụ thể. Điều gì sẽ xảy ra nếu như hợp đồng đã hết hạn và dự án đã kết thúc nhưng tập tin vẫn còn được chia sẻ với khách hàng và đối tác? Vấn đề này sẽ được giải quyết gọn gàng và không gây mất thời gian với việc cài đặt thời hạn truy cập vào tập tin Google Drive, Docs, Sheets và Slides.

Hãy trải nghiệm với tính năng này để bảo toàn thông tin doanh nghiệp, tổ chức!

Nguồn: LVtech