In các phản hồi trong Forms

Tháng 7 22, 2019


Thăm dò ý kiến nhân viên về mục tiêu công việc trong năm 2017 và dễ dàng in các phản hồi trong Biểu mẫu (Forms) thăm dò.

Hãy trải nghiệm với tính năng in các phản hồi trong Biểu mẫu!

Thông tin tham khảo:

Nhiều cách để tạo và chia sẻ Google Forms

Tạo khảo sát bằng cách sử dụng Google Form

Google Forms được làm mới

Chuyển đổi sang Google Forms mới

Thêm hình ảnh vào câu hỏi và câu trả lời trong Google Forms

Google Forms mới với tùy chọn mặc định, cải tiến tiện ích, chỉnh sửa kịch bản...


Nguồn: LVtech