Thêm hình ảnh vào Google Sheets

Tháng 1 06, 2020


Mô tả:

Bảng tính sẽ trông gọn gàng và chuyên nghiệp hơn bằng cách thêm hình ảnh lên trên cùng, chẳng hạn như, thêm biểu trưng (logo) của tổ chức hoặc hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp/tổ chức trên các hoá đơn và báo cáo.

Thao tác:

Cố định (giữ nguyên) một phần của bảng tính và thêm hình ảnh.

  1. Trong Google Sheets, chọn Xem (View) > Cố định (Freeze) và xác định số hàng hoặc cột để cố định.
  2. Nhấp vào ô trong phần cần cố định để đặt hình ảnh.
  3. Chọn Chèn (Insert) > Hình ảnh (Image). Duyệt đến hình ảnh và nhấp vào Chọn (Select).
  4. Thay đổi kích thước hình ảnh bằng cách nhấp và kéo.


Nguồn: LVtech