Tiết kiệm thời gian với Google Forms

Tháng 7 20, 2019


Với cải tiến mới về mô hình xử lý thông tin trong Google Forms (Biểu mẫu), hệ thống có thể dự đoán các loại câu hỏi và gợi ý câu trả lời tiềm năng để lựa chọn, giúp người dùng tiết kiệm 25% thời gian để tạo Form.

Hãy trải nghiệm và chis sẻ với LVtech!

Thông tin tham khảo:

Tiết kiệm thời gian xây dựng câu hỏi với Forms thông minh

Nguồn: LVtech