Quản lý hồ sơ cá nhân Google+ for Work

Tháng 2 05, 2018


Google Apps for Work được thiết kế để giúp bạn hoàn tất công việc. Ngoài những công cụ Apps cho hiệu quả cao như Google Docs và Google Drive, bạn có thể truy cập vào những dịch vụ khác như Google+. Google+ cho phép bạn giao tiếp và cộng tác với bạn đồng nghiệp, khách hàng và những mối quan hệ khác ngoài tổ chức của bạn. Bạn phải tạo hồ sơ trong Google+ để bắt đầu. Quản trị viên của bạn có thể tạo một hồ sơ dành riêng cho bạn hoặc bạn cũng có thể tự tạo. Bạn sẽ muốn thêm thông tin vào hồ sơ của mình để nhận nhiều nhất từ Google+ for Work bằng một trong 2 cách này. Bạn xem lại những chủ đề sau để hiểu những bước tạo và quản lý hồ sơ của mình

Khách hàng Google+ khác với khách hàng Google+ for Work như thế nào?

Google+ for Work cho phép người dùng trong một tổ chức có thể:

 • Việc giao tiếp với người trong cùng một tổ chức được bảo mật
 • Kiểm soát những thông tin mà người ngoài tổ chức có thể thấy
 • Tích hợp với dịch vụ Google trong tổ chức của bạn, chẳng hạn như Calendar, Gmail, Hangouts, và
 • Google+ for Work cũng cho phép quản trị viên của tổ chức tạo một hồ sơ Google+ cơ bản cùng với tài khoản của bạn, và thể hiện đặc tính hành chính khác mà không có sẵn với phiên bản dành cho người dùng của Google+.
 • Tên của bạn, hình ảnh hồ sơ tùy chỉnh, tagline, và ảnh bìa luôn luôn được công khai (mọi người có thể thấy những điều này khi họ ghé thăm trang hồ sơ của bạn, nhưng bạn có thể chọn việc cho phép công cụ tìm kiếm để chỉ rõ. Tất cả những lĩnh vực thông tin khác có thể được giới hạn theo tên miền của bạn, và thậm chí đối với những người cụ thể trong miền. Bạn có thể giới hạn thông tin bài viết của mình cho những người nằm trong hệ thống hoặc trong tổ chức, hoặc cho phép người khác bên ngoài tổ chức tìm và xem hồ sơ của mình. xem phần Giao tiếp với những người ngoài tổ chức của bạn để biết thêm thông

Hồ sơ của tôi có mang tính riêng tư không?

Hồ sơ cơ bản Google+ (chẳng hạn như hồ sơ được tạo bởi quản trị viên) chỉ bao gồm tên của bạn. Tên của bạn được hiển thị cho tất cả mọi người với hồ sơ URL của bạn. bạn có thể cho phép công cụ tìm kiếm để chỉ rõ.

Nếu bạn thêm một (tùy chỉnh) hình ảnh cá nhân, tagline, hoặc ảnh bìa, thông tin đó được hiển thị tới tất cả mọi người với URL cá nhân của bạn (những lĩnh vực này không thể được giới hạn trong tên miền của tổ chức). Tất cả những lĩnh vực hồ sơ khác được giới hạn đến tên miền của tổ chức, và thậm chí đến những người cụ thể trong tên miền. Xem giao tiếp với người bên ngoài tổ chức của bạn để biết thêm thông tin.

Bạn đã có hồ sơ Google+ chưa?

Quản trị viên Google Apps của bạn có thể tạo ra một hồ sơ cơ bản dành cho bạn bao gồm tên, ngày sinh (nếu quản trị viên của bạn nhập ngày sinh của bạn, chỉ có bạn mới thấy nó thôi). Nhưng quản trị viên không thể thay đổi hoặc thêm bất kì điều gì, vì thế bạn phải đăng nhập để thêm hình ảnh hồ sơ và thông tin liên lạc của mình, tạo vòng tròn và thêm bạn và bài viết. Nếu quản trị viên của bạn tạo một hồ sơ Google+ cơ bạn dành cho bạn, đăng nhập vào tài khoản Gmail và làm theo hướng dẫn trong email của mình. Ví dụ, chọn Go to Google+.

Bạn có thể đăng nhập vào trang chủ một cách trực tiếp bằng việc sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào Gmail hoặc Google Apps for Work khác. Nếu hồ sơ cá nhân của bạn xuất hiện, quản trị viên sẽ bắt đầu giúp bạn. Nếu bạn không truy cập vào email, hoặc nếu hồ sơ của bạn chưa xuất hiện, bạn phải tạo hồ sơ cá nhân theo phần hướng dẫn dưới đây.

Tạo một hồ sơ Google+

Để tạo một hồ sơ Google+:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Apps
 2. Chọn tên người dùng của bạn và chọn Join Google+

 1. Làm theo hướng dẫn để thêm thông tin hồ sơ như một (tùy chỉnh) hình ảnh hồ sơ, bạn bè, và những điều khác.
 2. chọn Finish
 3. Tiếp tục quản lý hồ sơ và trang của bạn

Cập nhật hồ sơ và trang Google+ của bạn

Để đảm bảo Google+ làm việc theo ý bạn, chỉnh sử hồ sơ và trang Google+. Bạn có thế bắt đầu với một giới thiệu tính năng chủ yếu, tạo vòng tròn để liên lạc với bạn bè, và sử dụng Hangouts để tám chuyện và sử dụng tính năng video calls. Xem mục cài đặt tài khoản và bảo mật để cập nhật tài khoản, như cài đặt thông báo hoặc lựa chọn khôi phục lại mật khẩu.

Giao tiếp với mọi người ngoài tổ chức

Google+ for Work cho phép bạn giới hạn cuộc trò chuyện với những người ngoài tổ chức , hoặc bạn có thể chọn giao tiếp với những người khác.

Hồ sơ của bạn trông như thế nào đối với mọi người

Bạn có thể thấy hồ sơ của bạn trông như thế nào đối với người khác. Điều này rất hữu ích nếu bạn chọn những phần bạn giấu đi trong hồ sơ của mình. chọn View profile để đảm bảo rằng người khác chỉ nhìn thấy thông tin mà bạn muốn chia sẽ với họ.

 • Bạn cũng có thể học để thay đổi việc cài đặt kết quả tìm kiếm hồ sơ của mình.

Chọn người có thể thấy những phần trong hồ sơ Google+ của bạn

Trong khi tên, hình ảnh hồ sơ, tagline, và ảnh bìa của bạn luôn được công khai, nhiều phần của hồ sơ có thể được thiết lập cho phép chia sẻ thông tin với một vài người.

Giới hạn người tương tác với bạn và bài viết của bạn

Trên máy tính của bạn, làm theo các bước sau:

 1. Mở Google+
 2. Bên góc trái, chọn menu Drop-down, rồi chon Setting
 3. Trong phần “Ai có thể tương tác với bạn và bài viết của bạn” > chọn lựa chọn kế phần “Ai có thể gửi thông báo cho bạn?” và “Ai có thể bình luận bài viết của bạn?”

Bạn có thể giới hạn sự tương tác của mình qua vòng tròn, tổ chức, hoặc cuộc trò chuyện mở đối với bất kì ai

Thay đổi thiết lập kết quả tìm kiếm hồ sơ của bạn

Chế độ mặc định làm cho hồ sơ của bạn sẽ xuất hiện trên thanh kết quả tìm kiếm của Google. Bạn có thể thay đổi thiết lập hồ sơ ở bất kì thời gian nào nếu bạn không muốn Google và công cụ tìm kiếm khác chỉ rõ hồ sơ của mình.

 

Nguồn: LVtech