Tìm kiếm tất cả trò chuyện Google Hangouts

Tháng 1 31, 2018


Thật dễ dàng để tìm thấy email cũ bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm trong Gmail. Nhưng người dùng sẽ làm gì khi cần tìm dữ liệu trong trò chuyện Hangout? Được lưu trữ ở đâu? Gmail đã thêm nhãn vào tất cả cuộc trò chuyện Hangout vì vậy có thể được tìm thấy tại một địa điểm. Nhãn không chỉ giúp việc tìm kiếm dễ dàng, mà còn có thể tiến hành tìm kiếm từ thanh tìm kiếm Gmail và cho kết quả từ trong trò chuyện Hangout.Để tìm kiếm tất cả các Hangouts cũ cho một cụm từ cụ thể, chỉ cần nhập lệnh sau đây vào thanh tìm kiếm Gmail: label: chats (cụm từ tìm kiếm).

(Click để xem video)

Nguồn: LVtech
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên