Xóa hình ảnh và video trong Google Photos trên IOs

Tháng 11 22, 2018


iPhone và iPad

Xóa bộ nhớ trên iPhone hoặc iPad hoặc xóa hình ảnh từ thư viện Google Photos.

Di chuyển ảnh hoặc video vào trash

Nếu di chuyển các mục vào trash khi đã sao lưu và đồng bộ, các mục đó sẽ hiển thị trong trash trên mọi thiết bị đồng bộ với thư viện Google Photos trong vòng 60 ngày và sau đó bị xóa vĩnh viễn.

 1. Mở ứng dụng Google Photos.
 2. Ở phía dưới, nhấp Photos .
 3. Chạm và giữ hình ảnh hoặc video muốn chuyển vào trash.
 4. Chọn mục khác muốn chuyển vào trash.
 5. Ở phía trên bên phải, nhấp Trash.

Xóa bộ nhớ trên iPhone hoặc iPad

Với sao lưu và đồng bộ, người dùng có thể xóa các bản sao từ iPhone hoặc iPad nhưng vẫn giữ các bản sao online được lưu trong thư viện Google Photos.

 1. Hãy chắc chắn hình ảnh và video đã được sao lưu (các mục không được sao lưu sẽ có biểu tượng ).
 2. Mở ứng dụng Google Photos.
 3. Ở phía trên bên trái, chạm Menu , sau đó chọn Cài đặt (Settings).
 4. Chạm FREE UP SPACE  và làm theo hướng dẫn.
 5. Khi nhìn thấy lời nhắc hỏi cho phép xóa ảnh, hãy chạm Delete (Xóa).
 6. Mở ứng dụng iOS Photos (không phải ứng dụng Google Photos).
 7. Đến album Xóa gần đây (Recently Deleted) và xóa những hình ảnh và video giống nhau.

Để truy cập vào hình ảnh và video được sao lưu bao gồm cả những hình ảnh và video đã được xóa từ iPhone hoặc iPad, hãy vào phần Photos của ứng dụng Google Photos.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi phải làm gì nếu vô tình xóa hình ảnh hoặc video?

Hãy vào Trash và thao tác để khôi phục hình ảnh và video.

Điều gì xảy ra nếu tôi xóa hình ảnh hoặc video được sử dụng ở nơi khác?

Hình ảnh và video chuyển vào trash cũng được gỡ bỏ khỏi:

 • Album và những câu chuyện của Google Photos.
 • Phim ảnh trên Google Photos khi chỉnh sửa.
 • Google Drive, dành cho hình ảnh và video được đồng bộ với Google Drive.

Hình ảnh và video chuyển vào trash không tự động gỡ bỏ khỏi:

 • Blogger
 • YouTube
 • Gmail
 • Google+
 • Google Maps

Thông tin tham khảo:

Xóa hình ảnh và video trong Google Photos trên máy tính

Xóa hình ảnh và video trong Google Photos trên Android

Nguồn: LVtech

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên