Đánh dấu đọc thư trên iOS

Tháng 1 02, 2019


Để đánh dấu thư đã đọc / chưa đọc trong ứng dụng Gmail mới trên iOS, người dùng chỉ cần chọn thư cần lưu ý và nhấp vào biểu tượng 'mở/đóng phong bì "trong thanh công cụ trên cùng của thư.

Hãy tải Gmail dành cho iOS tại đây.

Nguồn: LVtech