Sử dụng các sản phẩm của Google

Tháng 7 10, 2018


Người dùng có thể sử dụng các sản phẩm của Google, như Gmail hoặc Calendar, trong cùng một cửa sổ trên máy tính. Bằng cách này, người dùng có thể theo dõi thông tin quan trọng mà không cần chuyển đổi giữa các tab.

Trên máy tính

Kiểm tra lịch, ghi chú hoặc công việc

 1. Trên máy tính, truy cập Gmail.
 2. Ở bên phải, chọn:
 • Calendar : Kiểm tra lịch biểu, thêm hoặc chỉnh sửa sự kiện.
 • Google Keep: Tạo ghi chú hoặc danh sách.
 • Task: Thêm các mục công việc và thời hạn.
 1. Để đóng bảng điều khiển, ở trên cùng bên phải, nhấp vào Đóng .

Lưu ý: Các tùy chọn này không khả dụng trong Gmail cũ.

Tạo sự kiện lịch

 1. Trên máy tính, truy cập Gmail.
 2. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Lịch .
 3. Nhấp vào một thời điểm trên lịch.
 4. Nhập chi tiết sự kiện, sau đó nhấp vào biểu tượng Lưu.

Tạo ghi chú hoặc danh sách

 1. Trên máy tính, truy cập Gmail.
 2. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Keep  .
 3. Chọn:


 • Ghi chú


 • Danh sách mới  
 1. Thêm văn bản.
 2. Nhấp vào tùy chọn Xong.

Tạo công việc

 1. Trên máy tính, truy cập Gmail.
 2. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Việc cần làm  .
 3. Nhấp vào tùy chọn Thêm việc cần làm.
 4. Nhập việc cần làm.
 5. Để thêm chi tiết hoặc ngày đến hạn, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa.
 6. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào biểu tượng Quay lại.

Mẹo: Để sắp xếp lại các việc cần làm, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm> Thứ tự của tôi. Người dùng có thể kéo các việc cần làm..

Lưu email dưới dạng việc cần làm

 1. Trên máy tính, truy cập Gmail.
 2. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Việc cần làm  .
 3. Trong hộp thư đến, tìm email muốn lưu dưới dạng việc cần làm.
 4. Kéo email vào bảng điều khiển bên.

Sắp xếp công việc thành danh sách

Người dùng có thể tách các loại công việc khác nhau

 1. Trên máy tính, truy cập Gmail.
 2. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Việc cần làm  .
 3. Ở trên cùng, nhấp vào Mũi tên xuống  > Tạo danh sách mới.
 4. Nhập tên cho danh sách, sau đó nhấp vào OK.
 5. Để chuyển đến một danh sách khác, nhấp vào Mũi tên xuống . Sau đó chọn một danh sách khác.

Sử dụng các ứng dụng khác với Gmail

Quản lý dự án, danh bạ và thông tin khác từ Gmail với các ứng dụng không do Google cung cấp:

 1. Trên máy tính, truy cập Gmail.
 2. Ở bên phải, nhấp vào tùy chọn Tải tiện ích bổ sung.
 3. Chọn ứng dụng.
 4. Nhấp vào tùy chọn Cài đặt.

Android

Người dùng sẽ tìm thấy một số ứng dụng trên Màn hình chính và tất cả ứng dụng trong Tất cả ứng dụng. Người dùng có thể mở ứng dụng, chuyển đổi giữa các ứng dụng và xem hai ứng dụng cùng một lúc.

Tìm và mở ứng dụng

Mở ứng dụng từ Tất cả ứng dụng

 1. Ở cuối màn hình, nhấp Màn hình chính  .
 2. Trên điện thoại Pixel, vuốt lên từ cuối màn hình. Trên các thiết bị khác, nhấp vào Tất cả ứng dụng 
 3. Nhấp vào ứng dụng muốn mở.

Mở ứng dụng từ phím tắt

Có thể mở một số ứng dụng, như ứng dụng Cài đặt, trực tiếp để lựa chọn bên trong ứng dụng.

 1. Để xem phím tắt của ứng dụng, hãy chạm và giữ ứng dụng.
 2. Để mở ứng dụng tới điểm đến phím tắt, hãy nhấp vào phím tắt.

Chuyển đổi giữa các ứng dụng gần đây

 1. Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào Tổng quan.
 2. Nhấp vào ứng dụng muốn mở.

Mẹo: Trên Android 7.0 trở lên, để chuyển đổi giữa 2 ứng dụng gần đây nhất, hãy nhấp đúp vào Tổng quan.

Xem 2 ứng dụng cùng lúc (chia đôi màn hình)

 1. Mở ứng dụng đầu tiên.
 2. Chạm và giữ Tổng quan.
 3. Người dùng sẽ thấy 2 màn hình. Trong màn hình thứ hai, nhấp vào ứng dụng thứ hai.

Để quay lại xem một ứng dụng, hãy chạm và kéo thanh giữa các ứng dụng lên đầu hoặc cuối màn hình.

Mẹo: người dùng có thể xem video trong khi đang làm việc khác.

Đóng ứng dụng

Để thoát ứng dụng, nhấp vào Màn hình chính, người dùng sẽ trở về Màn hình chính.

Người dùng không cần phải đóng ứng dụng. Android quản lý bộ nhớ và pin mà ứng dụng sử dụng, do đó không cần phải lo lắng về việc để ứng dụng mở. Tuy nhiên, người dùng có thể đóng ứng dụng nếu muốn.

Trước tiên, nhấn vào Tổng quanSau đó:

 • Để thoát khỏi ứng dụng, hãy vuốt ứng dụng đó sang trái hoặc phải.
 • Để thoát khỏi tất cả các ứng dụng, cuộn lên tận trên cùng và nhấn vào Xóa tất cả.

iPhone và ipad

Sử dụng đa tác vụ trên Ipad

Trên iPad với iOS 11, có thể sử dụng Đa nhiệm để làm việc với hai ứng dụng cùng một lúc, trả lời email trong khi xem video, chuyển đổi ứng dụng bằng cử chỉ và hơn thế nữa.

Chuyển đổi ứng dụng bằng cử chỉ

Sử dụng cử chỉ đa nhiệm trên iPad để nhanh chóng xem trình chuyển đổi ứng dụng, chuyển sang ứng dụng khác hoặc quay lại Màn hình chính. Sau đây là cách thực hiện:

 1. Xem trình chuyển đổi ứng dụng: Từ phía dưới cùng của màn hình, hãy vuốt lên bằng một ngón tay hoặc nhấp đúp vào nút Trang chủ để xem tất cả các ứng dụng đang mở. Vuốt sang phải bằng một ngón tay để tìm và mở một ứng dụng khác.
 2. Chuyển đổi ứng dụng: Trong khi sử dụng ứng dụng, vuốt sang trái hoặc sang phải bằng bốn hoặc năm ngón tay để chuyển sang ứng dụng đã sử dụng trước đó.
 3. Quay lại Màn hình chính: Trong khi sử dụng ứng dụng, hãy chụm bốn hoặc năm ngón tay lại với nhau trên màn hình.

Sử dụng Dock để làm việc với nhiều ứng dụng cùng một lúc

Dock cho phép ngay lập tức mở và chuyển đổi từ bất kỳ ứng dụng đang sử dụng nào. Người dùng thậm chí có thể tùy chỉnh phía bên trái của Dock với các ứng dụng yêu thích. Và ở bên phải, có thể thấy các ứng dụng đã sử dụng gần đây và các ứng dụng đang mở trên iPhone và Mac.

Người dùng có thể tìm thấy Dock ở cuối Màn hình chính. Để xem Dock trong khi đang sử dụng ứng dụng, hãy vuốt lên bằng một ngón tay từ cạnh dưới cùng của màn hình.

Để tùy chỉnh Dock với các ứng dụng yêu thích, hãy chạm và giữ một ứng dụng trên Màn hình chính, sau đó kéo ngay ứng dụng đó sang bên trái của Dock.

Để xóa một ứng dụng khỏi Dock, chạm và giữ một ứng dụng ở bên trái của Dock, sau đó ngay lập tức kéo ứng dụng đó ra.

Sử dụng hai ứng dụng cùng một lúc

Dock giúp dễ dàng làm việc với nhiều ứng dụng cùng một lúc. Kéo ứng dụng ra khỏi Thanh công cụ để tạo Slide-Over (thanh trượt) hoặc kéo ứng dụng sang cạnh phải hoặc cạnh trái của màn hình để tạo Chế độ xem tách hoặc thậm chí có thể làm việc trên một ứng dụng trong Slide Over, xem hai ứng dụng trong Split View, và xem một bộ phim hoặc sử dụng FaceTime trong Picture in Picture, tất cả trên cùng một màn hình.

Mở ứng dụng thứ hai bằng Slide Over

Sử dụng Slide-Over (thanh trượt)  để làm việc trên ứng dụng trước với mọi ứng dụng đang mở, thậm chí trên hai ứng dụng đang mở trong Chế độ xem tách. Sau đây là cách thực hiện:

 1. Mở ứng dụng.
 2. Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Dock.
 3. Trên thanh Dock, chạm và giữ ứng dụng thứ hai muốn mở, sau đó kéo ứng dụng đó vào màn hình.

Nếu đang làm việc với hai ứng dụng trong Chế độ xem tách và muốn mở ứng dụng thứ ba trong Slide-Over (thanh trượt), chỉ cần vuốt lên từ cuối màn hình để mở Thanh công cụ. Sau đó kéo ứng dụng lên đầu dải chia ứng dụng.

Để di chuyển ứng dụng đang mở trong Slide-Over (thanh trượt), chạm và giữ, sau đó kéo ứng dụng đó sang bên trái hoặc bên phải của màn hình.

Cũng có thể di chuyển ứng dụng đang mở trong Slide-Over (thanh trượt) ra khỏi màn hình và trượt trở lại khi muốn sử dụng. Chỉ cần đặt ngón tay và kéo ứng dụng sang phải và tắt màn hình. Khi muốn sử dụng lại ứng dụng, vuốt sang trái từ bên phải màn hình.

Có thể sử dụng Slide-Over (thanh trượt) với iPad Pro, iPad (thế hệ thứ 5 trở lên), iPad Air hoặc iPad mini 2 trở lên.

Sử dụng hai ứng dụng cùng một lúc với Chế độ xem tách

Với Chế độ xem tách, có thể sử dụng hai ứng dụng cùng một lúc. Ví dụ: có thể xem ảnh trong khi soạn email. Hoặc xem một vị trí trong Maps trong khi tìm kiếm ý tưởng về kỳ nghỉ trong Safari.

Để sử dụng Chế độ xem tách:

 1. Mở ứng dụng.
 2. Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Dock.
 3. Trên thanh Dock, chạm và giữ ứng dụng thứ hai mà muốn mở, sau đó kéo ứng dụng đó ra khỏi dock.
 4. Khi ứng dụng mở trong Slide-Over (thanh trượt), hãy kéoxuống.

Sau đây là cách điều chỉnh Chế độ xem tách:

 • Để cung cấp cho các ứng dụng không gian bằng nhau trên màn hình, hãy kéo dải phân cách ứng dụng vào giữa màn hình.
 • Để chuyển Chế độ xem tách thành Slide-Over (thanh trượt), vuốt xuống từ đầu ứng dụng.
 • Để đóng Chế độ xem tách, hãy kéo bộ chia ứng dụng trên ứng dụng muốn đóng.

Có thể sử dụng Chế độ xem tách với iPad Pro, iPad (thế hệ thứ 5 trở lên), iPad Air 2 hoặc iPad mini 4.

Sử dụng ứng dụng trong khi xem video trong Ảnh trong Ảnh

Với Ảnh trong Ảnh, người dùng có thể làm những việc như trả lời email trong khi xem chương trình truyền hình. Nếu đang sử dụng FaceTime hoặc xem phim, hãy nhấp vào và màn hình video sẽ giảm xuống một góc màn hình. Sau đó, có thể mở một ứng dụng thứ hai và video sẽ tiếp tục phát.

Để di chuyển video, kéo video đến một góc khác. Để trả lại video ở chế độ toàn màn hình, hãy nhấp vào góc trái của video.

Có thể sử dụng Ảnh trong Ảnh với iPad Pro, iPad (thế hệ thứ 5 trở lên), iPad Air, hoặc iPad mini 2 trở lên.

Kéo và thả giữa các ứng dụng

Với tính năng kéo và thả, có thể di chuyển văn bản, ảnh và tệp từ ứng dụng này sang ứng dụng khác. Ví dụ: có thể kéo văn bản từ Safari vào ghi chú, hình ảnh từ Ảnh vào email hoặc sự kiện lịch vào tin nhắn văn bản. Sau đây là cách thực hiện:

 • Mở hai ứng dụng trong chế độ Split View hoặc Slide-Over (thanh trượt).
 • Chạm và giữ cho đến khi ứng dụng đó nâng lên. Để chọn nhiều mục, chạm và giữ một mục, kéo một mục, sau đó tiếp tục giữ mục đó trong khi nhấp vào các mục bổ sung bằng một ngón tay khác. Huy hiệu cho biết số lượng mục đã chọn. Để kéo và thả văn bản, hãy chọn văn bản đầu tiên, sau đó chạm và giữ văn bản cho đến khi văn bản đó nâng lên.
 • Kéo mục vào ứng dụng khác và thả.

Bật hoặc tắt tính năng Đa nhiệm

Để bật hoặc tắt tính năng Đa nhiệm, hãy đi tới Cài đặt > Chung > Đa nhiệm và Dock, sau đó có thể thực hiện các thao tác sau:

 • Cho phép nhiều ứng dụng: Tắt nếu không muốn sử dụng Slide Over hoặc Split View.
 • Lớp phủ video liên tục: Tắt nếu không muốn sử dụng Picture in Picture..
 • Cử chỉ: Tắt nếu không muốn sử dụng cử chỉ Đa nhiệm để xem trình chuyển đổi ứng dụng, quay lại Màn hình chính và hơn thế nữa.
 • Hiển thị các ứng dụng được đề xuất và gần đây: Bật để xem các ứng dụng được sử dụng gần đây ở bên phải của Dock.

Sử dụng Làm mới ứng dụng nền

Sau khi chuyển sang một ứng dụng khác, một số ứng dụng sẽ chạy trong một khoảng thời gian ngắn trước khi chúng được đặt thành trạng thái bị tạm ngưng. Các ứng dụng ở trạng thái bị tạm ngưng không chủ động sử dụng, mở hoặc chiếm tài nguyên hệ thống. Với tính năng Làm mới ứng dụng nền, ứng dụng bị treo có thể kiểm tra các bản cập nhật và nội dung mới.

Nếu muốn ứng dụng bị tạm ngưng kiểm tra nội dung mới, hãy chuyển đến Cài đặt > Chung > Làm mới ứng dụng nền và bật Làm mới ứng dụng nền. Nếu thoát ứng dụng khỏi trình chuyển đổi ứng dụng, ứng dụng có thể không chạy hoặc kiểm tra nội dung mới trước khi được mở lại.

Nguồn: LVtech