1/8/2018: Các tiện ích ngữ cảnh dành cho Gmail sẽ ngừng hoạt động

Tháng 4 18, 2018


Quản trị viên lưu ý!

Vào ngày 1/8/2018, tất cả các tiện ích ngữ cảnh dành cho Gmail sẽ ngừng hoạt động. Tiện ích ngữ cảnh dành cho Gmail là tiện ích được kích hoạt bởi các gợi ý trong Gmail, chẳng hạn như nội dung của dòng chủ đề hoặc email.

Gần đây, Google đã ra mắt Tiện ích bổ sung dành cho Gmail. Tiện ích này đáp ứng nhiều nhu cầu tương tự như tiện ích ngữ cảnh dành cho Gmail nhưng đồng thời đem lại trải nghiệm tuyệt vời hơn cho nhà phát triển, hỗ trợ nền tảng chéo và hoạt động ổn định hơn.

Hành động đề xuất

Quản trị viên nên xem lại và tắt các tiện ích ngữ cảnh dành cho G Suite Marketplace cho tổ chức trong Admin console trong Ứng dụng (Apps) > Ứng dụng Marketplace (Marketplace Apps) trước ngày 1/8/2018. Đồng thời, quản trị viên nên phát triển Tiện ích bổ sung dành cho Gmail của riêng tổ chức hoặc duyệt tìm và cài đặt Tiện ích bổ sung để phục vụ cho trường hợp sử dụng hiện tại của tổ chức. Các tiện ích ngữ cảnh dành cho Gmail chưa bị xóa trước ngày 1/8/2018 sẽ tự động biến mất.

Nếu quản trị viên có thắc mắc về thay đổi này hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ G Suite của LVtech.

Trân trọng!

 

LVtech