12/5/2018: Ứng dụng đồng bộ hóa cũ trên máy tính để bàn của Google Drive sẽ ngừng hoạt động

Tháng 3 01, 2018


Quản trị viên lưu ý!

 

Khi phát hành Tệp Drive trực tuyến vào năm ngoái, Google đã thông báo rằng ứng dụng đồng bộ hóa trên máy tính để bàn của Drive dành cho Mac và PC—một tính năng chính thức tên là “Google Drive dành cho Mac/PC”—sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn vào ngày 12 tháng 3 năm 2018. Để trả lời phản hồi của quý vị, Google sẽ trì hoãn thời gian ngừng hoạt động đến ngày 12 tháng 5 năm 2018.

Google khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp vẫn đang sử dụng Drive dành cho Mac/PC chuyển sang Tệp Drive trực tuyến. Đối với người dùng không sử dụng G Suite, chúng tôi đề xuất sử dụng Sao lưu và Đồng bộ hóa. Nếu quý vị không chuyển sang Tệp Drive trực tuyến hoặc Sao lưu và Đồng bộ trước ngày 12 tháng 5, các bản cập nhật cho các tệp sẽ ngừng đồng bộ hóa giữa máy tính của bạn và Drive vào ngày đó.

QUAN TRỌNG: Việc ngừng hoạt động này không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác của Google Drive.

Nếu quý vị có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với LVtech Support.

Trân trọng!

 

LVtech