15/9/2020: Google Groups mới trở thành mặc định đối với tất cả người dùng

Tháng 9 29, 2020


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google Group mới đã được phát hành công khai. Kể từ đó, đây là phiên bản mặc định của Groups nhưng quản trị viên có thể tắt giao diện mới cho người dùng của họ thông qua cài đặt Admin console.

Bắt đầu từ ngày 15/9/2020, Google Groups mới sẽ được bật chế độ mặc định cho tất cả người dùng. Khi đó:

  • Cài đặt Admin console để tắt Google Groups mới cho người dùng sẽ bị xóa.
  • Bất kỳ người dùng nào đang sử dụng Google Groups cổ điển sẽ bắt đầu thấy thay thế bởi Google Group mới.
  • Người dùng cá nhân vẫn có thể chọn sử dụng giao diện Groups cổ điển bằng cách nhấp vào Cài đặt > Quay lại Google Groups cổ điển.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về Google Groups mới và quá trình chuyển đổi từ Groups cổ điển.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Google Group mới có giao diện người dùng hợp lý và hiệu quả hơn, giúp người dùng tạo và quản lý nhóm dễ dàng hơn. Xem thông báo trước để biết tổng quan đầy đủ về trải nghiệm Groups mới. Trong thông báo trước đây, một số tính năng trong Groups cổ điển vẫn chưa khả dụng trong Groups mới. Kể từ đó, Google đã cải tiến một số tính năng được yêu cầu cao, bao gồm:

Google đang làm việc để sớm bổ sung thêm. Xem Trung tâm trợ giúp để biết danh sách đầy đủ các tính năng dự định ra mắt và theo dõi Trang tin G Suite để theo dõi thông báo về việc ra mắt.

Thông tin chi tiết

Lập kế hoạch di chuyển hoàn toàn sang Google Groups mới

Google đang có kế hoạch di chuyển tất cả người dùng sang Google Group mới vào một ngày trong tương lai. Khi đó, các Groups cũ sẽ không còn nữa. Google sẽ thông báo thay đổi này trên ít nhất ba tuần trước khi diễn ra. Lưu ý rằng người dùng có thể sử dụng Trung tâm trợ giúp để xem danh sách các tính năng không định thêm vào Groups mới trước khi di chuyển.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: cài đặt Admin console để tắt Google Groups mới cho người dùng sẽ bị xóa. Sẽ không còn cách nào để yêu cầu người dùng sử dụng Google Groups cổ điển. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Google Groups và quá trình chuyển đổi từ Groups cổ điển.
  • Người dùng cuối: người dùng cuối sẽ thấy Groups mới theo mặc định khi truy cập groups.google.com, nhưng có thể hoàn nguyên về Groups cổ điển bất kỳ lúc nào. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách quay lại Groups cổ điển. Nếu người dùng đã sử dụng Groups mới thì sẽ không có thay đổi nào đối với trải nghiệm với sự thay đổi ở lần ra mắt này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/9/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech