16/10/2019: API cài đặt email ngừng hoạt động

Tháng 10 15, 2018


Trong năm 2016, Google đã thông báo việc không sử dụng API cài đặt email trong SDK quản trị và khuyến khích mọi người sử dụng API Gmail thay thế. Đây là lời nhắc rằng Google dự định ngưng hỗ trợ API cài đặt email vào ngày 16/10/2019 , tại thời điểm đó mọi yêu cầu API sẽ không thành công.

Google khuyên người dùng nên sử dụng API Gmail, thay thế cho hầu hết các API cài đặt email. Điều này bao gồm khả năng quản lý cài đặt ủy quyền Gmail, được khởi chạy vào đầu tháng này.

Xin lưu ý rằng các tính năng của Web ClipCài đặt chung không có các thay thế trong API Gmail; còn thay thế cho tính năng Cài đặt ngôn ngữ được lên kế hoạch cho quý 1/2019.

Nếu chưa thực hiện bất cứ hành động nào, quý vị nên chuyển sang API Gmail càng sớm càng tốt. Quý vị có thể sử dụng hướng dẫn này để được hỗ trợ chuyển đổi.

Nguồn: LVtech