22/08/2018: chuyển sang giao diện Google Forms mới

Tháng 7 25, 2018


Vào tháng 9/2015, Google đã ra mắt giao diện mới cho Google Forms được thiết kế để đơn giản hóa trải nghiệm tạo biểu mẫu, tạo biểu mẫu đẹp theo mặc định và giúp phân tích các câu trả lời biểu mẫu dễ dàng hơn. Vào tháng 2/2016, Google đã tạo phiên bản mới của Forms là tùy chọn mặc định cho người dùng. Hơn 90% biểu mẫu hiện được quản lý trong giao diện mới và đã sẵn sàng thay thế hoàn toàn giao diện cũ.

Trong quá trình thay thế, Google sẽ nâng cấp các biểu mẫu sử dụng giao diện cũ cho giao diện mới. Những thay đổi này sẽ cập nhật giao diện của một số biểu mẫu, nhưng chức năng của biểu mẫu và bất kỳ dữ liệu nào đã được thu thập từ biểu mẫu sẽ không thay đổi.

Hạn chế các tùy chọn khi sử dụng giao diện Biểu mẫu cũ từ ngày 22/8/2018

Bắt đầu từ ngày 22/8/ 2018:

  • Biểu mẫu mới chỉ có thể được tạo và quản lý trong giao diện mới: tất cả các biểu mẫu mới sẽ được tạo và quản lý trong giao diện người dùng mới. Sẽ không có tùy chọn để chuyển sang giao diện người dùng cũ.
  • Các biểu mẫu được tạo trước đó trong giao diện người dùng mới sẽ chỉ được quản lý trong giao diện mới: tất cả các biểu mẫu đã được tạo trước đó trong giao diện Biểu mẫu mới sẽ không còn tùy chọn hoàn nguyên về giao diện người dùng cũ.
  • Biểu mẫu được tạo trong giao diện cũ sẽ được nâng cấp: khi người chỉnh sửa mở một biểu mẫu được tạo trước đó trong giao diện người dùng cũ, biểu mẫu sẽ tự động được chuyển đổi sang giao diện Biểu mẫu mới. Người chỉnh sửa sẽ thấy thông báo và có tùy chọn hoàn nguyên để quản lý biểu mẫu trong giao diện người dùng cũ cho đến tháng 11/2018. Google sẽ tự động nâng cấp các biểu mẫu chưa được chỉnh sửa hoặc nhận bất kỳ phản hồi nào trong năm qua.

Nâng cấp giao diện hoàn tất trước ngày 21/11

Bắt đầu từ ngày 21/11/2018:

  • Tất cả các biểu mẫu trong giao diện người dùng cũ sẽ dần được tự động nâng cấp lên giao diện người dùng mới: một khi được nâng cấp, người dùng có thể quản lý biểu mẫu thông qua giao diện mới.

Đảm bảo Biểu mẫu mới đáp ứng nhu cầu người dùng

Trong suốt giai đoạn chuyển đổi này, Google  đã lắng nghe ý kiến phản hồi và kết hợp các yêu cầu hàng đầu dưới dạng các tính năng mới trong phiên bản mới. Các tính năng này bao gồm:

Các tùy chọn chủ đề mới để tùy chỉnh biểu mẫu

Hãy nâng cấp lên giao diện Google Forms mới ngay hôm nay

Google khuyến khích người dùng bắt đầu sử dụng giao diện mới ngay hôm nay:

  • Để tạo biểu mẫu trong Biểu mẫu mới, hãy truy cập forms.google.com và chọn “Bắt đầu biểu mẫu mới”.
  • Để nâng cấp biểu mẫu trong Biểu mẫu cũ, hãy mở biểu mẫu và tìm biểu ngữ có nội dung “Nâng cấp lên Biểu mẫu mới”.

Vị trí của một số tùy chọn đã thay đổi, nhưng các tính năng Biểu mẫu vẫn tồn tại và có nhiều tùy chọn mới. Hy vọng rằng người dùng sẽ thấy hữu ích.

Nguồn: LVtech