25/6/2019: chế độ bảo mật Gmail khởi chạy theo mặc định

Tháng 6 07, 2019


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã công bố ra mắt chế độ bảo mật Gmail cho G Suite bản beta. Vào ngày 25/6/2019, tính năng này sẽ trở nên phổ biến và người dùng sẽ có tùy chọn gửi email với chế độ bảo mật.

Khi ra mắt, chế độ bảo mật sẽ được mặc định là BẬT cho tất cả các tên miền được bật Gmail, chỉ trừ trường hợp tên miền tắt tính năng này.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Chế độ bảo mật cung cấp các điều khiển quản lý rủi ro thông tin tích hợp trong email bằng cách cho phép người gửi tạo ngày hết hạn và thu hồi các email đã gửi trước đó. Vì người gửi có thể yêu cầu xác thực bổ sung qua tin nhắn văn bản để xem email, nên chế độ bảo mật cũng có khả năng bảo vệ dữ liệu ngay cả khi tài khoản email của người nhận đã bị tấn công trong khi email vẫn đang hoạt động. Ngoài ra, với chế độ bảo mật, người nhận không có tùy chọn chuyển tiếp, sao chép, in hoặc tải xuống nội dung hoặc tập tin đính kèm.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: có thể quyết định người dùng được sử dụng chế độ bảo mật hay không bằng cách điều hướng đến Ứng dụng > G Suite > Cài đặt cho Gmail > Cài đặt người dùng và chọn từ các tùy chọn sau:
  • Tắt: tùy chọn này sẽ ngăn người dùng trong miền gửi email với chế độ bảo mật.
  • Bật ngay (beta): tùy chọn này sẽ kích hoạt chế độ bảo mật, hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm. Tính năng này vẫn bật khi phát hành công khai vào ngày 25/6/2019.
  • Bật khi tính năng này được phát hành công khai: đây là tùy chọn mặc định và vẫn bật chế độ bảo mật khi tính năng này được phát hành công khai vào ngày 25/6/2019.

Thông tin bổ sung

Chế độ bảo mật của Gmail hoạt động với Vault và eDiscovery như thế nào?

Khi người dùng gửi email ở chế độ bảo mật, Gmail sẽ thay thế nội dung thư và tập tin đính kèm bằng một liên kết. Chỉ có chủ đề và nội dung có chứa liên kết được gửi qua thông SMTP. Điều này có nghĩa là nếu người dùng gửi hoặc nhận email với chế độ bảo mật của Gmail, Vault sẽ giữ lại, lưu giữ, tìm kiếm và xuất các email ở chế độ bảo mật. Phần nội dung thông điệp của các email nhận được sẽ chỉ có thể truy cập được trong Vault nếu người gửi email thuộc tổ chức.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/6/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/6/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

 • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định bắt đầu từ ngày 25/6/2019.

Nguồn: LVtech