3/12/2019: Google Fusion Tables ngừng hoạt động

Tháng 12 18, 2018


Google Fusion Tables đã ra mắt chín năm trước dưới dạng dự án nghiên cứu trong Google Labs, sau đó được phát triển thành một sản phẩm thử nghiệm. Trong một thời gian dài, đây từng là một trong số ít các công cụ miễn phí để dễ dàng xem các bộ dữ liệu lớn, đặc biệt là trên bản đồ. Kể từ đó, Google đã phát triển một số lựa chọn thay thế, cung cấp trải nghiệm sâu sắc hơn trong nhiều lĩnh vực chuyên môn hơn.

Để tiếp tục tập trung nỗ lực vào các lĩnh vực này, Google sẽ ngưng Google Fusion Tables. Google dự định ngưng Fusion Table và API vào ngày 3/12/2019. Các bảng Fusion được nhúng các bản đồ trực quan hóa, biểu đồ, bảng và thẻ của tập tin cũng sẽ ngừng hoạt động vào ngày kể trên. Các bản đồ sử dụng Fusion Tables Layer trong API JavaScript Maps phiên bản 3.37 sẽ bắt đầu hiển thị lỗi vào tháng 8/2019

Sau đây là một số bước tiếp theo để xem xét:

Tìm hiểu về các công cụ thay thế của Google

Một số công cụ mới của Google đã được phát triển và khuyến khích người dùng sử dụng trong nhiều năm qua. Các nhóm tại Google đã phát triển các công cụ nội bộ có thể tạo bản đồ trực quan hóa mạnh mẽ. Google đang làm việc để một số công cụ này khả dụng phổ biến và sẽ được chia sẻ nhiều hơn trong những tháng tới.

Tải dữ liệu

Người dùng có thể truy cập các bảng trong Google Drive bằng cách lọc theo “type:table”. Hãy tải xuống dữ liệu từ một bảng bằng cách làm theo các hướng dẫn này và sau đó xem xét di chuyển dữ liệu đó sang một trong những công cụ được liệt kê trong Trung tâm trợ giúp. Nếu người dùng có nhiều Fusion Tables, Google sẽ giúp dễ dàng tải xuống tất cả dữ liệu trong một bước thông qua Google Takeout bắt đầu vào tháng 3/2019.

Nguồn: LVtech