Áp dụng hiệu ứng làm mờ nền khi tham gia cuộc gọi bằng màn hình ảo

Tháng 6 27, 2023


Tính năng mới:

Nếu đang sử dụng cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI) để tham gia cuộc họp Google Meet, thì giờ đây, người dùng có thể sử dụng tính năng điều chỉnh ánh sáng và làm mờ nền. Tính năng làm mờ hậu cảnh sẽ tách ra khỏi hậu cảnh một cách thông minh, làm mờ xung quanh trong khi vẫn giữ cho hình ảnh người dùng rõ ràng và tập trung. Tính năng điều chỉnh ánh sáng sẽ tự động phát hiện khi có vẻ thiếu sáng và tăng cường độ sáng để cải thiện khả năng hiển thị.

Lưu ý rằng những hiệu ứng này sẽ chỉ được áp dụng khi tham gia cuộc gọi, không thể xem trước.

Đối với quản trị viên, việc tối ưu hóa này sẽ giúp cắt giảm nhu cầu đặt trên VDI, chẳng hạn như mức sử dụng CPU, GPU và bộ nhớ, đồng thời giúp cải thiện chất lượng và hiệu suất cuộc họp. Vì lý do này, có thể cân nhắc xóa tài nguyên GPU khỏi VDI để tiết kiệm chi phí.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/6/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus và Individual.

Nguồn: LVtech