Ba tính năng mới hỗ trợ làm việc với dữ liệu trong Sheets

Tháng 5 31, 2019


Tính năng mới:

Google giới thiệu ba tính năng mới giúp người dùng giải phóng và làm việc với dữ liệu trong Sheets. Những tính năng này là:

 • Loại bỏ trùng lặp
 • Cắt khoảng trắng
 • Phím tắt bảng tính tương thích

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng

Xoá bản trùng lặp

Đây là tính năng này được nhiều người yêu cầu, người dùng có thể sử dụng công cụ này để dễ dàng xóa các giá trị trùng lặp khỏi trang tính, tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ nhu cầu viết tập lệnh ứng dụng hoặc xóa thủ công dữ liệu trùng lặp.

Cắt bỏ khoảng trắng:

Đôi khi khi người dùng thêm dữ liệu vào một trang tính có thể bị chèn thêm khoảng trắng. Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng giữ cho trang tính của mình được chuẩn hóa bằng cách sử dụng tính năng cắt bỏ khoảng trắng để loại bỏ khoảng trắng đầu hàng, khoảng trắng được thêm không đồng đều, khoảng trắng dư thừa khỏi một ô hoặc phạm vi dữ liệu.

Phím tắt tương thích:

Bây giờ người dùng có thể sử dụng các phím tắt phổ biến Sheets. Các phím tắt quen thuộc này sẽ giúp điều hướng và làm việc với dữ liệu trong Sheets nhanh hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: không yêu cầu hành động.

Người dùng cuối:

 • Để xóa bản trùng lặp:
  • Chọn phạm vi dữ liệu trong trang tính.
  • Từ thanh công cụ, chọn Dữ liệu > Xóa bản trùng lặp. Trong hộp thoại, sẽ thấy phạm vi dữ liệu đã chọn.
  • Chọn Xóa bản trùng lặp. Người dùng sẽ thấy một hộp thoại bổ sung có bao nhiêu bản sao đã bị xóa khỏi bộ dữ liệu.
 • Để cắt bớt khoảng trắng:
  • Chọn một ô hoặc phạm vi dữ liệu chứa khoảng trắng trên trang tính.
  • Từ thanh công cụ, chọn Dữ liệu > Cắt khoảng trắng.
  • Sau đó, người dùng sẽ thấy một hộp thoại thông tin chi tiết có bao nhiêu khoảng trắng bị xóa.
 • Để bật các phím tắt tương thích: người dùng có thể truy cập các phím tắt bằng cách đi tới Trợ giúp > Phím tắt.
  • Từ đây, người dùng có thể thấy một danh sách các phím tắt và các lệnh tương ứng. Lưu ý rằng các phím tắt tương thích sẽ được biểu thị bằng một biểu tượng.
  • Ở phía dưới cùng, người dùng có thể bật các phím tắt tương thích trong bảnh tính.
  • Người dùng có thể nhấp vào Xem các phím tắt tương thích ở góc dưới bên phải để xem danh sách đầy đủ tất cả các phím tắt mới khả dụng.

Thông tin bổ sung

Việc xóa bản trùng lặp và cắt bớt khoảng trắng sẽ được hỗ trợ trong Apps Script, ghi macro và API vào đầu tháng 6 năm 2019.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 08/5/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 22/5/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

 • Tính năng này được BẬT  theo mặc định.

Nguồn: LVtech