Bản beta mã hóa phía máy khách của Google Workspace được mở rộng hỗ trợ Google Calendar

Tháng 10 24, 2022


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘22. Xem Next OnAir theo dõi buổi phát trực tiếp hoặc xem bản ghi phiên sau sự kiện. Truy cập Cloud Blog để tìm hiểu thêm về những cải tiến mới nhất của Google Workspace.

Tính năng mới:

Vào năm 2021, Google đã công bố mã hóa phía máy khách của Google Workspace giúp khách hàng tăng cường tính bảo mật cho dữ liệu đồng thời giúp giải quyết một loạt các yêu cầu tuân thủ và chủ quyền dữ liệu.

Kể từ đó, Google đã cung cấp tính năng này cho Google Meet, Drive, Docs, Sheets và Slides, với sự hỗ trợ cho nhiều loại tệp bao gồm tệp Office, PDF và hơn thế nữa. Hôm nay, Google ra mắt bản beta mã hóa phía máy khách cho Google Calendar. Khi sử dụng mã hóa phía máy khách cho các sự kiện lịch, các mô tả sự kiện, tệp đính kèm và dữ liệu Meet của người dùng không thể giải mã được đối với các máy chủ của Google. Người dùng có quyền kiểm soát các khóa mã hóa và dịch vụ nhận dạng để truy cập các khóa đó.

Khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard đủ điều kiện đăng ký bản beta tại đây cho đến ngày 11/11/2022.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Google Workspace đã sử dụng các tiêu chuẩn mật mã mới nhất để mã hóa tất cả dữ liệu ở trạng thái nghỉ và chuyển tiếp giữa các cơ sở. Với mã hóa phía máy khách, Google sẽ tiến thêm một bước nữa bằng cách cho phép khách hàng kiểm soát trực tiếp các khóa mã hóa và nhà cung cấp danh tính được sử dụng để truy cập các khóa đó. Điều này có thể giúp tăng cường tính bảo mật cho dữ liệu đồng thời giúp giải quyết một loạt các nhu cầu về chủ quyền và tuân thủ dữ liệu.

Khi sử dụng mã hóa phía máy khách, Google không thể giải mã được mô tả sự kiện, tệp đính kèm và dữ liệu Meet. Người dùng có thể tạo ra một trạng thái bảo mật mạnh mẽ hơn về cơ bản, cho dù đó là để giúp tổ chức tuân thủ các quy định như  ITARCJIS hay chỉ đơn giản là để bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu được bí mật hơn nữa.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền, đơn vị tổ chức và nhóm bằng cách đi đến Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo mật > Quyền truy cập và kiểm soát dữ liệu > Mã hóa phía máy khách. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về mã hóa phía máy khách.

  • Người dùng cuối:

    • Người dùng sẽ cần phải đăng nhập với Nhà cung cấp danh tính để có quyền truy cập vào nội dung được mã hóa.

    • Để thêm mã hóa cho bất kỳ sự kiện nào trong Calendar, hãy nhấp vào biểu tượng chiếc khiên ở đầu thẻ tạo sự kiện. Điều này sẽ thêm mã hóa vào mô tả sự kiện, tệp đính kèm và Meet, trong khi các mục khác như ô sự kiện, thời gian và khách mời vẫn ở chế độ mã hóa tiêu chuẩn.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech