Bản beta mới để thêm các tùy chọn kiểm soát chi tiết đối với những người có thể phản hồi Google Forms

Tháng 12 09, 2023


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu phiên bản beta cung cấp cho người tạo Google Forms quyền kiểm soát chi tiết hơn đối với những người có thể phản hồi biểu mẫu thông qua cài đặt chia sẻ.

Trước đây, người tạo biểu mẫu có hai tùy chọn chia sẻ: hạn chế phản hồi đối với người dùng trong miền (và miền đáng tin cậy) hoặc đặt biểu mẫu ở chế độ công khai (tức là bất kỳ ai có URL đều có thể phản hồi). Với tùy chọn mới này, người tạo biểu mẫu có thể giới hạn quyền truy cập phản hồi đối với những người dùng, nhóm hoặc đối tượng mục tiêu cụ thể—tương tự như cách chủ sở hữu tệp có thể hạn chế việc chia sẻ Google Docs, Sheets, Slides hoặc Sites trong Drive.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, người dùng cuối, nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này hữu ích trong mọi trường hợp mà người dùng muốn kiểm soát ai có thể phản hồi biểu mẫu. Ví dụ: người dạy có thể sử dụng tính năng này để đảm bảo rằng chỉ những người học nhận được liên kết mới có thể truy cập được bài kiểm tra. Tương tự, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể thu thập phản hồi tốt hơn từ các đơn vị tổ chức cụ thể và ngăn chặn việc thu thập địa chỉ email hoặc chuyển tiếp biểu mẫu.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: trong thời gian giới hạn, quản trị viên có thể đăng ký tổ chức tham gia phiên bản beta bằng biểu mẫu này. Sau khi đăng ký, người dùng trong nhóm đã đăng ký bản beta sẽ thấy tính năng mới trong vòng 2-3 tuần.

  • Người dùng cuối: tất cả các biểu mẫu mới được tạo bởi người dùng nằm trong danh sách cho phép sẽ được bật tính năng này. Người tạo biểu mẫu phải xuất bản biểu mẫu để cho phép người phản hồi xem biểu mẫu hoặc gửi phản hồi. Người tạo biểu mẫu có thể xem ai có quyền truy cập vào biểu mẫu và chia sẻ quyền truy cập phản hồi cho người dùng, nhóm hoặc đối tượng mục tiêu cụ thể. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo biểu mẫu.

    • Người dùng có tài khoản Google cá nhân hoặc người đăng ký Workspace Individual có thể đăng ký bằng biểu mẫu này.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân

    • Lưu ý: tính năng đối tượng mục tiêu được đề cập ở trên chỉ khả dụng đối với các dịch vụ Google Drive, Docs và Google Chat. Các phiên bản được hỗ trợ cho tính năng này trên Drive, Docs & Chat bao gồm: Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus, Enterprise Essentials và Enterprise Essentials Plus. Các phiên bản được hỗ trợ cho tính năng này trên Drive & Docs chỉ bao gồm: Business Standard, Nonprofits và G Suite Business.

Nguồn: LVtech