Bản xem trước của quản trị viên đối với công cụ chuyển đổi Google Sites tự động

Tháng 6 07, 2018


Google sẽ giới thiệu một công cụ giúp quản trị viên di chuyển trang web được tạo trong Google Site cổ điển sang giao diện Google Sites mới một cách nhanh chóng và dễ dàng. Công cụ này sẽ khả dụng cho quản trị viên từ ngày 22/05/2018 và sẽ bắt đầu khả dụng cho những người dùng cuối có trang web thích hợp vào ngày 16/06/2018.

Google Sites mới giúp mọi người dễ dàng tạo các trang web với nhiều tính năng và trực quan sinh động. Tuy nhiên, người dùng phản ảnh rằng mất nhiều thời gian để di chuyển theo kiểu thủ công các trang web đã được tạo trước đây trong Google cổ điển sang Google Site mới. Đây là lý do tại sao Google phát triển công cụ chuyển đổi trang web đơn giản này.

Chủ sở hữu trang web cổ điển có thể sử dụng công cụ này để tự động tạo bản nháp của trang web trong Google Sites mới. Trang nháp mới này sẽ có giao diện được cập nhật của Google Site mới và chứa nội dung từ trang web cổ điển. Việc bắt đầu quá trình này sẽ không ảnh hưởng đến trang web gốc, vì vậy, chủ sở hữu có thể xem xét và chỉnh sửa bản nháp trong giao diện Google Sites mới. Khi trang web mới sẵn sàng để phát hành, trang web có thể được xuất bản lên URL của trang web cổ điển (để thay thế trang web gốc và tự động chuyển hướng người xem) hoặc được xuất bản lên URL mới.

Công cụ này hiện sẽ hoạt động trên một số trang web. Để xem công cụ có hoạt động trên trang web hay không, chủ sở hữu trang web sẽ mở trang web cổ điển tại sites.google.com và tìm kiếm:

  • Một biểu ngữ có nội dung “Mới: Chuyển đổi sang trang web mới” (New: Convert to new Sites)hoặc
  • Liên kết ở thanh bên trái tại Cài đặt > Quản lý trang web > Chuyển đổi sang trang web mới (Settings > Manage Site > Convert to new Sites).

Nếu biểu ngữ và liên kết không có sẵn, tức là trang web chưa thích hợp để chuyển đổi bằng công cụ. Điều này có thể vì nhiều lý do, nhưng thông thường là vì trang web cũ sử dụng một số tính năng mà công cụ chuyển đổi không hỗ trợ. Google đang nỗ lực để làm cho công cụ hoạt động trên nhiều trang web hơn. Khi trang web đủ điều kiện, biểu ngữ và liên kết được mô tả ở trên sẽ xuất hiện.

Bản xem trước của công cụ dành cho quản trị viên sẽ triển khai cho quản trị viên trong tất cả các miền trong vòng bảy ngày.

Lưu ý: Nếu trang web mới bị tắt cho miền, người dùng sẽ không thấy biểu ngữ và sẽ không có quyền truy cập vào công cụ.

Thời gian cho bản xem trước này có thể giúp quản trị viên đánh giá cách thức người dùng muốn sử dụng Google Sites mới trong tổ chức và hỗ trợ quản lý thay đổi với người dùng.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

  • Bản xem trước của quản trị viên khởi chạy cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.
  • Đối với người dùng cuối, Bản phát hành nhanh sẽ bắt đầu vào ngày 19/06/2018. Google sẽ phát hành một bài đăng chi tiết hơn khi bắt đầu ra mắt tính năng này.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên trong khoảng thời gian được xem bản xem trước.

Người dùng cuối bắt đầu vào ngày 19/06/2018.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.
Thông tin tham khảo:

Bản cập nhật về thời hạn ngừng sử dụng Google Sites cổ điển

Ra mắt Google Sites mới

Nguồn: LVtech