Báo cáo chuyển đổi của Google for Education khả dụng trên toàn thế giới

Tháng 11 09, 2020


Tính năng mới:

Báo cáo chuyển đổi của Google for Education hiện khả dụng đối với khách hàng K-12 Google for Education và G Suite Enterprise for Education trên toàn thế giới. Lưu ý rằng báo cáo chuyển đổi chỉ khả dụng tiếng Anh tại thời điểm này.

Báo cáo tiếp theo sẽ được mở vào ngày 2/11/2020.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Báo cáo chuyển đổi là một công cụ miễn phí được thiết kế nhằm giúp định lượng việc triển khai  Google for Education của một tổ chức thông qua các sản phẩm và chương trình của Google. Báo cáo dựa trên học kỳ theo dõi xu hướng sử dụng theo thời gian và giúp quản trị viên dễ dàng hiểu cách tổ chức đang sử dụng G Suite, Chromebook và tiến trình thông qua các chương trình Chứng nhận và Chuyển đổi.

Dựa trên câu trả lời khảo sát và thông tin sử dụng, quản trị viên sẽ nhận được các đề xuất và tài nguyên phù hợp từ Google for Education để giúp quản trị viên định hướng và tác động nhiều hơn đối với tổ chức.

Để tìm hiểu thêm về báo cáo chuyển đổi Google for Education, hãy xem tại đây. Để biết danh sách các câu hỏi thường gặp, hãy xem tại đây.

Thông tin chi tiết:

Thời hạn khảo sát tháng 11 năm 2020

Quản trị viên cấp cao của Google for Education và G Suite Enterprise for Education phải đăng nhập vào công cụ báo cáo chuyển đổi trong khoảng thời gian từ ngày 2/11 đến ngày 20/11 để tạo báo cáo.

Nếu đăng nhập trong khung thời gian này, nhưng không thực hiện hoặc chia sẻ bản khảo sát, quản trị viên sẽ vẫn nhận được báo cáo — báo cáo đó chỉ đơn giản là thiếu một phần dữ liệu khảo sát có giá trị, các bước tiếp theo được đề xuất và tài nguyên.

Thu thập thêm phản hồi từ người dùng.

Quản trị viên cấp cao có thể chia sẻ khảo sát chuyển đổi với các thành viên chủ chốt trong nhóm để thu thập phản hồi về cách tổ chức đang hoạt động trong bảy lĩnh vực chính.

Google đã tạo mẫu email để quản trị viên sao chép và dán khi chia sẻ liên kết khảo sát với nhóm (xem “Ai nên điền vào khảo sát?” và “Làm cách nào để quản trị viên có thể truyền đạt giá trị của khảo sát cho nhóm?”).

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Đăng nhập vào công cụ chuyển đổi và nhấp vào “Bắt đầu khảo sát” (thời gian khoảng 15 phút).
    • Nhấp vào “Chia sẻ khảo sát” để sao chép liên kết khảo sát để gửi cho các thành viên chính trong nhóm bằng cách sử dụng mẫu email.
    •  Vào ngày 2/12/2020, hãy đăng nhập vào g.co/edutransformationreport để truy cập báo cáo chuyển đổi tùy chỉnh.
  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng K-12 Education và Enterprise for Education.
  • Không khả dụng đối với khách hàng  Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus và Nonprofits.

Nguồn: LVtech