Báo cáo G Suite có thể tùy chỉnh và mở rộng với tích hợp BigQuery

Tháng 8 14, 2018


Google giúp khách hàng G Suite Enterprise dễ dàng di chuyển dữ liệu kiểm tra và báo cáo G Suite từ Admin console sang Google BigQuery. Điều này có thể giúp quản trị viên tạo báo cáo có thể tùy chỉnh, toàn diện và có thể mở rộng để kiểm tra và phân tích việc sử dụng và mức độ sử dụng G Suite.

Tùy chọn báo cáo G Suite mới

Admin console đã bao gồm báo cáo để cung cấp thông tin chi tiết từ các ứng dụng G Suite và mức độ sử dụng. Điều này bao gồm thông tin trong phần "Báo cáo" của Admin console cũng như báo cáo API. Tuy nhiên, một số người dùng cần giải pháp có thể mở rộng hơn để trích xuất và phân tích thông tin của họ, đó là lý do Google thêm kết nối vào BigQuery. Quản trị viên có thể sẽ sử dụng để:

 • Tạo báo cáo được tùy chỉnh nâng cao: BigQuery cho phép tùy chỉnh báo cáo so với báo cáo có sẵn trong báo cáo được xác định trước trong Admin console.
 • Giữ và phân tích lịch sử dữ liệu dài hơn: BigQuery cho phép lưu trữ dữ liệu vô hạn (báo cáo Admin console hiện có bao gồm 180 ngày) để giúp phân tích xu hướng dài hạn.
 • Kết nối dữ liệu ứng dụng Google với các tập dữ liệu khác: BigQuery cho phép người dùng kết nối với các tập dữ liệu khác, ví dụ: Bảng lương hoặc Tài chính, để tạo báo cáo toàn diện.

Các tính năng cụ thể của báo cáo BigQuery mới

Việc tích hợp này có thể giúp quản trị viên hiểu rõ hơn về các mảng cụ thể của tổ chức:

 • Phân tích thông tin hành vi hoạt động riêng lẻ đối với Quản trị, Lịch, Thiết bị, Drive, Đăng nhập, Nhóm, Mã thông báo OAuth và nhật ký Kiểm tra SAML cũng như mọi cập nhật sắp tới đối với báo cáo API.
 • Báo cáo số liệu sử dụng tổng hợp đối với Tài khoản, Google Drive, Chrome OS, Classroom, Lịch, Google+, Hangouts, Quản lý thiết bị và Gmail, cũng như mọi cập nhật sắp tới đối với báo cáo API.
 • Thực hiện phân tích nâng cao bằng cách sử dụng giao diện người dùng BigQuery trên web, dòng lệnh hoặc công cụ của bên thứ ba.
 • Tạo báo cáo tùy chỉnh và trang tổng quan bằng cách sử dụng các công cụ phân tích như Google Data Studio và các công cụ trực quan hóa khác được BigQuery hỗ trợ.

Giải pháp phân tích nhanh và có thể tùy chỉnh theo tỷ lệ

BigQuery là một giải pháp báo cáo mạnh mẽ và có khả năng mở rộng. Lợi ích dành cho báo cáo bao gồm:

 • Khả năng mở rộng: khách hàng không phải lo lắng về giới hạn bộ nhớ và có thể lưu trữ hàng trăm terabyte dữ liệu kiểm tra và sử dụng ứng dụng Google.
 • Giao diện truy vấn đơn giản: BigQuery cho phép các truy vấn giống SQL để tạo các báo cáo được tùy chỉnh cao mà không cần viết bất kỳ mã nào.
 • Báo cáo vượt giới hạn: tích hợp BigQuery với các ứng dụng trực quan hóa dữ liệu khác nhau cho phép các doanh nghiệp/tập đoàn tạo báo cáo hấp dẫn mà không cần tùy chỉnh .
 • Chỉ trả tiền khi dùng: BigQuery lập hóa đơn cho khách hàng dựa trên số truy vấn thực hiện dựa trên dữ liệu, vì vậy việc thanh toán được liên kết chặt chẽ với việc sử dụng thực tế. Xem thêm về chi phí BigQuery và cách kết nối dữ liệu G Suite với BigQuery.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Chỉ khả dụng đối với các phiên bản G Suite Enterprise và G Suite Enterprise for Education.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech