Bảo mật LDAP hiện khả dụng để đơn giản hóa việc quản lý các ứng dụng truyền thống

Tháng 11 30, 2018


Google đang thêm tính năng bảo mật cho LDAP. Bảo mật LDAP cho phép quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng dựa trên LDAP truyền thống và cơ sở hạ tầng CNTT sử dụng nền tảng quản lý truy cập và nhận dạng G Suite (IAM). Điều này có nghĩa là các tổ chức có thể sử dụng một thư mục người dùng duy nhất để quản lý quyền truy cập vào cả ứng dụng SaaS và ứng dụng dựa trên LDAP truyền thống và cơ sở hạ tầng CNTT và người dùng có thể sử dụng cùng một thông tin đăng nhập cho nhiều ứng dụng và dịch vụ hơn. Những lợi ích cho tổ chức bao gồm:

  • Quản trị đơn giản: quản lý ứng dụng và người dùng ở một nơi, giảm sự phức tạp và chi phí cho CNTT.
  • Bảo mật được cải tiến: một nơi duy nhất để thiết lập chính sách nhận dạng và truy cập.
  • Cơ sở hạ tầng cũ được thu nhỏ: giảm sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng nhận dạng cũ như Microsoft Active Directory.

Sử dụng tính năng bảo mật LDAP không thay đổi luồng công việc của người dùng cuối — các ứng dụng và cơ sở hạ tầng CNTT sử dụng LDAP có thể được cấu hình lại một cách đơn giản để sử dụng dịch vụ bảo mật LDAP.

Hoạt động với nhiều ứng dụng đa dạng và cơ sở hạ tầng CNTT

Hầu như bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ LDAP qua SSL đều có thể hoạt động với bảo mật LDAP, cho dù ứng dụng đó được lưu trữ tại chỗ hoặc trên mây. Google đang tích cực làm việc với nhiều công ty để xác thực ứng dụng của họ cho trường hợp sử dụng này, bao gồm Aruba Networks (HPE), Atlassian, itopia, JAMF, Jenkins (Cloudbees), OpenVPN, Papercut, pfSense (Netgate), Puppet, Softerra, Sophos, Splunk và Synology.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản G Suite Enterprise, Enterprise for Education, Education và Cloud Identity Premium.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech