Bảo vệ nâng cao cho Gmail (beta)

Tháng 5 15, 2019


Tính năng mới:

Google đã triển khai một chương trình beta để cung cấp cho quản trị viên nhiều quyền kiểm soát hơn trong việc ngăn chặn lừa đảo và phần mềm độc hại thông qua cài đặt an toàn nâng cao trong Gmail. Các bản dựng này dựa trên các biện pháp bảo vệ nâng cao đã công bố vào năm 2018. Quản trị viên tham gia bản beta sẽ có các điều khiển mới để:

 • Đưa email vào vùng cách ly - Định tuyến các email khớp với kiểm soát lừa đảo và phần mềm độc hại đến một vùng cách ly mới hoặc hiện hữu. Điều này sẽ khả dụng cho các điều khiển mới và hiện hữu.
 • Ngăn chặn các loại tập tin đính kèm bất thường trong email - Xác định email có các loại tập tin đính kèm bất thường và chọn tự động hiển thị cảnh báo, chuyển đến spam hoặc vào vùng cách ly.
 • Ngăn chặn các email giả mạo tên miền gửi đến Google Group - Xác định các email không được xác thực có khả năng giả mạo tên miền và chọn tự động hiển thị cảnh báo, chuyển đến spam hoặc vào vùng cách ly.

Ngoài các điều khiển mới, Google cũng sẽ cập nhật giao diện để dễ dàng xem các cài đặt đã được áp dụng và hiểu những tác vụ thực hiện từ kết quả của mỗi điều khiển.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Với việc thêm các kiểm soát cụ thể hơn, bao gồm khả năng cách ly các email tiềm ẩn rủi ro, điều này sẽ cho phép quản trị viên tối ưu hóa các biện pháp bảo vệ cho tổ chức. Điều này sẽ giúp giảm các mối đe dọa và tăng cường bảo mật cho dữ liệu đồng thời giúp trải nghiệm đơn giản nhất có thể cho người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: Tìm và bật các tính năng beta tại Admin console > Trình đơn > Ứng dụng > G Suite > Gmail > An toàn. Quản trị viên sẽ tìm thấy các tùy chọn mới để bật ngăn chặn các tập tin đính kèm bất thường và các nhóm bảo vệ giả mạo và xem tùy chọn cách ly khả dụng cho tất cả các điều khiển. Vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tăng cường ngăn chặn lừa đảo và phần mềm độc hại.
 • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung

Đưa email vào vùng cách ly

Tất cả các cài đặt an toàn nâng cao cho Gmail hiện cho phép cách ly email dễ dàng hơn. Chọn di chuyển bất kỳ email nào đáp ứng các tiêu chí nhất định đến vùng cách ly đã có trước đó hoặc tạo vùng cách ly mới cho các email. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về chuyển email vào vùng cách ly.

Ngăn chặn các loại tập tin đính kèm bất thường trong email

Các loại tập tin ít phổ biến hơn đính kèm email thường được sử dụng để phát tán phần mềm độc hại. Tuy nhiên, các tên miền khác nhau có thể có những phương thức sử dụng hợp lý đối với các loại tập tin không phổ biến. Do đó, Google cung cấp cho quản trị viên nhiều quyền kiểm soát hơn về cách xử lý email đối với các tập tin không phổ biến được đính kèm.

Các tập tin được xác định là một tập tin đính kèm bất thường sẽ được tự động tùy chỉnh cho từng miền. Thuật toán thông minh xác định loại tập tin miền thường nhận và sẽ mô hình hóa phát hiện dựa trên đó. Ví dụ: một loại tập tin cụ thể có thể được sử dụng phổ biến trên Miền A, nhưng không phải trên Miền B. Nếu cả hai miền đều có cài đặt "Đính kèm bất thường", một email có loại tập tin này được đính kèm sẽ được gắn cờ cho Miền B, nhưng không phải là Miền A.

Quản trị viên có thể xem loại tập tin nào được lọc cho miền bằng cách truy cập vào biểu đồ tập tin đính kèm đáng ngờ của trung tâm bảo mật, lọc theo "Tập tin đính kèm bất thường" và sau đó xem "Phần mở rộng tập tin đính kèm" (chỉ dành cho miền G Suite Enterprise và Enterprise for Education).

Quản trị viên có thể:

 • Bật hoặc tắt phát hiện loại tập tin đính kèm không phổ biến.
 • Nếu được bật, hãy chọn giữ email trong hộp thư đến và hiển thị cảnh báo, tự động chuyển email sang thư mục spam hoặc vào vùng cách ly.
 • Mặc dù việc tùy chỉnh các tập tin đính kèm bất thường được mô tả trên đây có thể hoạt động tốt, nhưng nếu quản trị viên vẫn có thể đưa các loại tập tin không phổ biến cụ thể vào danh sách cho phép.

Quản trị viên kiểm soát các loại tập tin đính kèm bất thường

Ngăn chặn các email giả mạo tên miền gửi đến Groups

Người gửi bên ngoài có thể giả mạo email từ miền, sử dụng cùng một giao thức cho phép nhiều hệ thống hợp pháp gửi email. Cài đặt này mở rộng các tùy chọn để kiểm soát các email có khả năng giả mạo bằng cách ngăn chặn các tin nhắn giả mạo đăng lên Google Groups trên miền. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về email giả mạo. Quản trị viên đăng ký bản beta sẽ có thể:

 • Bật hoặc tắt email giả mạo Nhóm.
 • Nếu được bật, hãy chọn giữ các email trong hộp thư đến và hiển thị cảnh báo, tự động chuyển email sang thư mục spam hoặc vào vùng cách ly (nếu khả dụng).
 • Chọn áp dụng cài đặt chỉ các nhóm riêng tư (nhóm có thành viên bị giới hạn cụ thể hoặc nhóm chỉ dành cho thành viên tổ chức) hoặc Tất cả nhóm (Chỉ các nhóm riêng tư + nhóm không có thành viên bị hạn chế)

Quản trị viên kiểm soát email đến giả mạo miền

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn ( 1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/4/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn ( 1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/4/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Các điều khiển mới khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.
 • Biểu đồ để xem các email bị ảnh hưởng - thuộc phần Trung tâm bảo mật - chỉ khả dụng đối với phiên bản G Suite Enterprise.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định.

Nguồn: LVtech