Bắt đầu cuộc họp hiệu quả hơn với danh sách khách mời Google Calendar trong Google Meet

Tháng 6 30, 2022


Tóm tắt:

Trong Google Meet, người dùng hiện có thể thấy những người tham gia đã được mời tham gia cuộc họp nhưng vẫn chưa tham gia cuộc gọi. Những người tham gia này có thể được tìm thấy trong tiêu đề "Cũng được mời". Ngoài ra, người dùng cũng có thể xem trạng thái trả lời của mọi người trong lời mời, bao gồm cả những người tham dự "tùy chọn" và ghi chú trả lời.

Từ đây, người dùng có thể liên hệ với những người dùng đó qua Chat  để xác nhận xem họ có tham gia trực tiếp từ Meet hay không, loại bỏ nhu cầu mở thêm tab hoặc chuyển sang ứng dụng khác.

Hy vọng tính năng này giúp người dùng dễ dàng bắt đầu cuộc họp hiệu quả hơn bằng cách nhanh chóng xác định ai chưa tham gia và gửi cho họ thông báo qua Chat trực tiếp từ Meet.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: đối với người dùng trong các phiên bản Google Workspace đủ điều kiện, tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định đối với các cuộc gọi Meet có sự kiện trên Calendar.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching & Learning Upgrade, Education Plus, Nonprofit và G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Enterprise Essentials, Individuals và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech