Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp video Google Meet trực tiếp từ Gmail

Tháng 4 20, 2020


Tính năng mới:

Google Meet hiện khả dụng trong Gmail, điều đó có nghĩa là người dùng có thể bắt đầu và tham gia các cuộc họp ngay từ hộp thư đến, giúp việc kết nối trở nên dễ dàng hơn.

Tùy chọn để bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp video Google Meet hiện có trong Gmail

Nhập mã cuộc họp hoặc biệt hiệu để tham gia cuộc họp video Google Meet

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Với số lượng ngày càng nhiều người làm việc và học tập tại nhà, tính năng này giúp người dùng dễ dàng kết nối và duy trì mọi việc vẫn tiến triển. Với Meet in Gmail, người dùng có thể dễ dàng bắt đầu hoặc tham gia một cuộc họp chỉ trong vài giây. Mục tiêu của Google là giúp người dùng theo dõi luồng công việc trong ngày, chuyển đổi liền mạch giữa các email và cuộc họp video dù bất kỳ hình thức giao tiếp nào.

Thông tin bổ sung:

Khi bắt đầu một cuộc họp, một cửa sổ mới trong tình trạng an toàn sẽ bật lên “meet.google.com. Chọn tham gia cuộc họp cho phép người dùng nhập mã cuộc họp (được cung cấp bởi người tổ chức cuộc họp) hoặc sử dụng biệt hiệu cuộc họp để nhanh chóng mời mọi người vào cuộc họp. Đơn giản chỉ cần chọn một biệt hiệu (ví dụ: “catchup” hay hoặc “kevin-pryai”), chia sẻ biệt hiệu này với bất kỳ ai trong tổ chức, nhập biệt hiệu vào “tham gia cuộc họp” để mọi người có thể tham gia.

Một khi đã tham gia vào cuộc họp, người dùng có thể mời thêm người tham gia.

Tính năng này hiện chỉ khả dụng trong Gmail trên web và sắp khả dụng trên thiết bị di động.


Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/4/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/4/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech