Biểu ngữ mới trong Google Chat bảo vệ người dùng khỏi các liên kết độc hại

Tháng 5 24, 2022


Tóm tắt:

Trong Google Chat, người dùng sẽ thấy các biểu ngữ cảnh báo về các thông báo phần mềm độc hại và lừa đảo tiềm ẩn đến từ những người dùng có tài khoản Google cá nhân. Các biểu ngữ cảnh báo này, đã khả dụng trong Gmail và Google Drive, giúp bảo vệ người dùng chống lại các tác nhân độc hại, giữ an toàn cho dữ liệu.

Thông tin chi tiết:

Trong Gmail, biểu ngữ cảnh báo được hiển thị khi phản hồi các email được gửi từ bên ngoài tổ chức. Giờ đây, biểu ngữ cảnh báo trên Android cũng được hiển thị khi thêm người nhận mới bên ngoài tổ chức. Quản trị viên có thể bật hoặc tắt các nhãn cảnh báo cụ thể này cho tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/5/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech