Bố cục cuộc họp mới trong Hangouts Meet

Tháng 5 25, 2019


Tính năng mới:

Hangouts Meet sẽ ra mắt các bố cục tự động điều chỉnh để phù hợp nhất với mọi người và chế độ xem trang trình bày tốt nhất trong cuộc họp:

Spotlight (Tiêu điểm)

Bố cục Spotlight giúp tập trung vào phần thuyết trình hoặc người thuyết trình duy nhất. Spotlight được sử dụng khi người dùng tham gia một cuộc họp với chỉ một người khác, hoặc khi ghim một ai đó, hoặc khi có phần thuyết trình nhưng người trình bày không có video.

Tiled (Tự động)

Bố cục Tiled hiển thị tối đa bốn người tham gia trên màn hình để giúp cho người tham gia có cảm giác cuộc họp mang tính bao quát hơn. Bố cục này sẽ là mặc định cho các cuộc họp nhỏ hơn khi không có bài thuyết trình.

Side by side (Cạnh nhau)

Bố cục Side by side hiển thị tối đa ba người thuyết trình ở định dạng lớn hơn bên cạnh phần trình bày. Điều này cho phép người tham gia cuộc họp nhìn thấy người trình bày khi đang thuyết trình. Đây là bố cục mặc định khi có phần thuyết trình và những người trình bày đang bật video.

Sidebar (Thanh bên)

Bố cục Sidebar cải thiện bố cục Meet hiện tại bằng cách hiển thị thêm một số người tham gia và sử dụng khung hình chữ nhật để tránh người tham gia bị cắt hình. Đây sẽ là bố cục mặc định cho các cuộc họp quy mô lớn nhưng không có phần thuyết trình.

Ngoài việc nhìn thấy các bố cục này được sử dụng tự động tùy thuộc vào nhu cầu họp, người dùng có thể chọn bố cục ưa thích từ hộp thoại Thay đổi bố cục.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Những bố cục mới này cung cấp cho người dùng cái nhìn bao quát và mang tính cộng tác hơn về cuộc họp, người dùng sẽ tương tác dễ dàng hơn với những người tham gia từ xa trong khi vẫn duy trì được sự tập trung vào nội dung được trình bày.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: người dùng sẽ thấy các bố cục mới trong cuộc họp Hangouts Meet một khi tính năng đã được triển khai.

Thông tin  bổ sung

Bố cục mới khả dụng trên Hangouts Meet web và phần cứng Hangouts Meet.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/4/2019
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 14/5/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Các bố cục mới đang thay thế bố cục hiện hữu và sẽ được bật theo mặc định.

Nguồn: LVtech