Bổ sung chi tiết về việc ghi macro và các tùy chọn định dạng trong Google Sheets

Tháng 4 26, 2018


Trong bài đăng trước, Google đã cung cấp tổng quan về một số cải tiến của Google Sheets. Điều này bao gồm thông báo về những tính năng mới. Bài đăng này sẽ cung cấp một số thông tin về tính năng và thông tin triển khai hữu ích đối với quản trị viên G Suite.

Ghi macro trong Sheets

Để giúp tiết kiệm thời gian của nhóm khi hoàn thành các tác vụ lặp đi lặp lại, người dùng có thể ghi macro trong Sheets. Khi ghi macro, nó sẽ được lưu dưới dạng tập lệnh Apps có thể chạy trên Cloud bất cứ khi nào cần thực hiện tác vụ. Người dùng cũng có thể chỉnh sửa tập lệnh để thay đổi, hoặc nhập tập lệnh Apps hiện hữu như các macro mới. Vui lòng xem bài đăng trước để biết thêm thông tin chi tiết.

Nhóm các hàng và cột trong một trang tính

Có tùy chọn mới để nhóm các hàng hoặc cột trong trang tính. Điều này giúp người dùng dễ dàng thu gọn hoặc mở rộng nhiều hàng và cột cùng một lúc để tùy chỉnh chế độ xem.

Thêm hộp kiểm vào một danh sách trong trang tính

Người dùng có thể biến một danh sách các mục thành một danh sách kiểm tra với tính năng hộp kiểm mới.

Bảng tổng hợp-phân tích dữ liệu dựa trên ngày được cải thiện

Google xử lý dễ dàng hơn với các ngày trong bảng tổng hợp-phân tích dữ liệu bằng cách thêm tùy chọn để tạo nhóm theo thời gian và ngày, bao gồm: giờ, ngày, tháng, quý, năm và hơn thế nữa.

In trang tính tốt hơn

Google đang thêm các tính năng mới để giúp in trang tính dễ dàng hơn. Cụ thể, người dùng có thể tùy chỉnh kích thước trang và đặt ngắt trang. Điều này tạo điều kiện dễ dàng hơn để có được đúng nội dung từ một trang tính trên trang in.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng đối với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau Bản phát hành nhanh 4 tuần.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Bản phát hành nhanh (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Bản phát hành theo định kỳ: sẽ bắt đầu sau khi tất cả các tên miền sử dụng Bản phát hành nhanh được hoàn tất cập nhật.

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech